Wykonujemy usługi:

- Montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji
- Montaż kominów oraz uszczelnianie kominów
- Blacharstwo budowlane (obróbki blacharskie  itd.)
- Spawalnictwo stali nierdzewnej
- Instalacja oddymiania obiektów
- Projekty,kosztorysy,wyceny oraz pomiary wydajności, głośności instalacji wentylacji i klimatyzacji


1. Przeznaczenie - Wkład kominowy ze stali kwaso i żaroodpornej służy do odprowadzania spalin z urządzeń spalających paliwa gazowe, ciekłe i stałe. Przeznaczony jest on do wmontowania w istniejący komin ceramiczny w celu zabezpieczenia go przed działaniem kwaśnego kondensatu jaki powstaje w wyniku procesu spalania.

Wkłady kominowe ze stali kwaso i żaroodpornej mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym oraz przemyśle. Kanały spalinowe (wkład kominowy) powinny mieć przekrój dostosowany do obciążenia cieplnego urządzeń, zgodnie z Polskimi Normami. Na całej długości kanałów spalinowych nie może występować zmniejszenie ich przekrojów. Należy również pamiętać, że w przypadku podłączenia dwóch i więcej kotłów, każdy z nich musi mieć indywidualny przewód kominowy za wyjątkiem kotłów posiadających wspólny, skrzyniowy przerywacz ciągu.

 

2. Konstrukcja wkładu kominowego - Wkład kominowy wykonany jest w postaci rury. Wszystkie elementy rurowe wkładu połączone są wzdłużnie za pomocą techniki spawania plazmowego. Poszczególne elementy wkładu kominowego posiadają cylindrycznie rozwalcowane końcówki, które umożliwiają ich kielichowe połączenie. W elementach rurowych wykonane są obustronnie żłobki, które w połączeniu z częścią kielichową zwiększają stabilność rury oraz stanowią jednocześnie element składowy połączenia, a w przypadku dylatacji termicznej uniemożliwiają przemieszczanie się elementów komina względem siebie.


Mała pojemność cieplna wkładu w porównaniu z kominami wykonywanymi z innych materiałów umożliwia jego szybkie nagrzanie co eliminuje wykraplanie spalin.


Końcówkę wylotową stanowi daszek, który nie powoduje zatrzymania spalin przy wylocie i zabezpiecza komin ceramiczny przed dostawaniem się wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Elementy komina muszą mieć jednakowy przekrój na całej długości. Zmiana przekroju komina wymaga stosownego zezwolenia, a po jej dokonaniu odbioru komina powinien dokonać mistrz kominiarski.

3. Dane techniczne wkładu kominowego

Średnica wew. Rury DN [mm]

113

120

130

140

150

160

180

200

225

250

300

350

400

450

500

 

Grubość ścianki

0,6

0,8

1,0

Materiał

1.4404

1.4828

Rodzaj paliwa

Gaz, olej opałowy, drewno

Maks. temp. pracy

500ºC

Sposób pracy komina

Podciśnieniowy

Maks. wysokość

30 mb