Eko-Went

Montaż klimatyzacji i wentylacji

Wkład kominowy ze stali kwaso i żaroodpornej służy do odprowadzania spalin z urządzeń spalających paliwa gazowe, ciekłe i stałe. Przeznaczony jest on do wmontowania w istniejący komin ceramiczny w celu zabezpieczenia go przed działaniem kwaśnego kondensatu jaki powstaje w wyniku procesu spalania.

Wkłady kominowe ze stali kwaso i żaroodpornej mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym oraz przemyśle. Kanały spalinowe (wkład kominowy) powinny mieć przekrój dostosowany do obciążenia cieplnego urządzeń, zgodnie z Polskimi Normami. Na całej długości kanałów spalinowych nie może występować zmniejszenie ich przekrojów. Należy również pamiętać, że w przypadku podłączenia dwóch i więcej kotłów, każdy z nich musi mieć indywidualny przewód kominowy za wyjątkiem kotłów posiadających wspólny, skrzyniowy przerywacz ciągu. 


Konstrukcja wkładu kominowego - Wkład kominowy wykonany jest w postaci rury. Wszystkie elementy rurowe wkładu połączone są wzdłużnie za pomocą techniki spawania plazmowego. Poszczególne elementy wkładu kominowego posiadają cylindrycznie rozwalcowane końcówki, które umożliwiają ich kielichowe połączenie. W elementach rurowych wykonane są obustronnie żłobki, które w połączeniu z częścią kielichową zwiększają stabilność rury oraz stanowią jednocześnie element składowy połączenia, a w przypadku dylatacji termicznej uniemożliwiają przemieszczanie się elementów komina względem siebie.Mała pojemność cieplna wkładu w porównaniu z kominami wykonywanymi z innych materiałów umożliwia jego szybkie nagrzanie co eliminuje wykraplanie spalin.

Końcówkę wylotową stanowi daszek, który nie powoduje zatrzymania spalin przy wylocie i zabezpiecza komin ceramiczny przed dostawaniem się wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Elementy komina muszą mieć jednakowy przekrój na całej długości. Zmiana przekroju komina wymaga stosownego zezwolenia, a po jej dokonaniu odbioru komina powinien dokonać mistrz kominiarski.

 

Nowoczesna technologia

Oferujemy Państwu najnowszej technologi urządzenia dające komfort użytkowania